Mottagningen

Vi är en liten fristående  familjeägd veterinärmottagning som satsar på professionell vård av våra patienter.  Engagemang och trygghet är något vi lägger stort fokus på i vårt arbete. Hos oss får du hjälp med ditt sjuka djur eller med förebyggande åtgärder. Vi har ett eget labb med bl.a mikroskop, bakteriologisk odling, blod- och urinanalyser som gör det möjligt att få snabba provsvar om djurets allmäntillstånd redan under besöket. Vid behov av speciella prov för olika sjukdomar samarbetar vi med större laboratorier som Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Universitetetsdjursjukhuset i Uppsala, dit vi skickar prov och får svar inom några dagar.

Vi har en operationsavdelning med ett rum där djuren förbereds inför operation, och ett intilliggande operationsrum där vi utför alla operationer.

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

 • Vaccinationer
 • Utförande av pass
 • Id-märkning
 • Besiktning av valp-/kattkullar
 • Avmaskningsintyg inför utlandsresa
 • Dräktighetsundersökningar
 • Kirurgiska ingrepp
 • Kastrering av hankatt, honkatt, tik, hanhund och hankanin
 • Tandstenstagning
 • Kliniska undersökningar
 • Medicinska utredningar
 • Seniorkontroller
 • Allergiutredningar
 • Pälsvård under sedering (lugnande)
 • Akutsjukvård som inte gäller livshotande skador och tillstånd
 • Receptförskrivning
 • Avlivningar

Veterinärkliniken har ingen akutmottagning men vi försöker hjälpa till i mån av tid om det gäller enklare akutvård som klinikens resurser klarar av att hantera.

Vi har en separat ingång direkt in till ett undersökningsrum där vi kan ta emot djur med misstänkt smitta, för att undvika att andra patienter blir smittade. Vi kan också låta djur som ska få somna in få sin sista stund där, för att djurägarna ska slippa gå ut via väntrummet när de går hem med ett tomt koppel eller bur.

Vi erbjuder direktreglering med de flesta försäkringsbolag.

Priser

 • Undersökning 500 kr
  • Vi utför medicinska utredningar och kan analysera många av blod- och urinproverna i vårt labb. Priserna varierar mycket beroende på vilka prover som ska inkluderas i utredningen.
 • Vaccination Kattpest/Kattsnuva (Nobivac Tricat/Ducat)  295 kr
 • Vaccination Hund Kombi (DHPPi) 350 kr
 • Vaccination Hund Kennelhosta (Pi) 300 kr
 • Vaccination Rabies 350 kr
 • Vaccination Trilyme 400 kr
 • Utfärdande av pass 350 kr
 • Avmaskning inför resa 120 kr (avmaskningsmedel ingår inte)
 • Kastrering Hankatt 490 kr
 • Kastrering Hankatt och vaccination 690 kr
 • Kastrering Hankatt och ID-märkning 590 kr
 • Kastrering Hankatt, vaccination och ID-märkning 790 kr
 • Kastrering Honkatt 990 kr
 • Kastrering Honkatt och vaccination 1190 kr
 • Kastrering Honkatt och ID-märkning 1090 kr
 • Kastrering Honkatt, vaccination och ID-märkning 1290 kr
 • Kastrering Hankanin 800 kr
 • Kastrering Hanhund 2990-3790 kr
 • Kastrering Tik 5990-8290 kr
 • Kemisk kastrering Hanhund 1450 kr
 • Vi utför många olika operationer tex juvertumörer, hud-“knölar”, livmoderinflammation, svansamputation, biopsier, mm. Priserna varierar med djurets vikt och svårighetsgrad på operationen, kontakta oss för prisuppgift.
 • Besiktning, vaccination och ID-märkning kattunge/valp 500 kr/st – en ombesiktning ingår upp till 16 v (kattunge) resp 12 v (valp)
 • Seniorkontroll Hund 1300 kr
 • Seniorkontroll Katt 1400 kr
 • Avlivning Katt 450 kr
 • Avlivning Hund 700/850 kr
 • Avlivning Kanin 450/550 kr
 • Avlivning övrigt smådjur (råtta, hamster) 200 kr
 • Allmän kremering Katt 345 kr
 • Separat kremering Katt 1130 kr
 • Allmän kremering Hund 690 kr
 • Separat kremering Hund 1475 kr